•  
     
  •  
     
  •  
     
WEBSITE LINKS
Viện Nhà nước và Pháp luật tiếp đoàn Văn phòng Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tại Việt Nam

Viện Nhà nước và Pháp luật tiếp đoàn Văn phòng Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tại Việt Nam (21/07/2017)

Chiều ngày 17/7/2017, tại trụ sở 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Viện Nhà nước và Pháp luật đã tiếp đoàn Văn phòng KOICA tại Việt Nam đến thăm và làm việc tại Viện.

Viện Nhà nước và Pháp luật tiếp Tham tán Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam (18/07/2017)

Ngày 12/7/2017, tại trụ sở 27 Trần Xuân Soạn, Viện Nhà nước và Pháp luật đã tiếp ông Jang Won, Tham tán Đại sứ quán Hàn Quốc đến thăm và làm việc với Viện.

Viện Nhà nước và Pháp luật tiếp đoàn Trường Đại học Quảng Tây, Trung Quốc (15/05/2017)

Ngày 10/5/2017, tại Hội trường, Viện Nhà nước và Pháp luật đã tiếp đoàn đến từ Đại học Quảng Tây, Trung Quốc.

Viện Nhà nước và Pháp luật tiếp Đại sứ và đại diện Tòa án tối cao Brazil (25/01/2017)

Ngày 23/1/2017, tại trụ sở 27 Trần Xuân Soạn, PGS.TS. Nguyễn Đức Minh – Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật và các nhà khoa học của phòng Pháp luật Môi trường đã tiếp ông Antonio Herman Benjamin, Thẩm phán Tòa án Tối cao Brazil, Chủ tịch Ủy ban Quốc tế về Luật Môi trường đến thăm và làm việc tại Viện Nhà nước và Pháp luật.
International Workshop “Fair trial in criminal proceedings: International experience and implications for Vietnam”

International Workshop “Fair trial in criminal proceedings: International experience and implications for Vietnam” (27/09/2019)

On September 5 - 6, 2019, at the Pan Pacific Hotel, No. 1 Thanh Nien Street, Hanoi, the Institute of State and Law in collaboration with the Rule of Law Programme Asia, Konrad Adenauer Stiftung Institute of the Federal Republic Germany (KAS Institute) organized an international workshop "Fair trial in criminal proceedings: International experience and implications for Vietnam".

International Workshop “Equality in Accessing Resources for Vietnamese Enterprises: Lessons Learned from International Experiences” (03/06/2019)

This workshop was organized by the Institute of State and Law in cooperation with Konrad Adenauer Stiftung (KAS) in Vietnam on May 21st, 2019 at Sheraton hotel, No.11 Xuan Dieu street, Tay Ho, Hanoi.

International Workshop “State Governance in Some Countries and Implications for Vietnam” (17/05/2019)

On May 9th 2019, at the Pan Pacific hotel, Hanoi, the Institute of State and Law collaborated with the Rule of Law Programme Asia, Konrad Adenauer Stiftung (KAS) to organize the international workshop “State governance in some countries and implications for Vietnam”.

Workshop “Citizens’ Participation in the Management of State and Society – International Experience and Ideas for Vietnam” (09/07/2018)

On June 6th 2018, at the Sheraton hotel, Nghi Tam, Hanoi, Institute of State and Law collaborated with Konrad Adenauer Stiftung (KAS) office in Hanoi to organize international workshop on “Citizens’ participation in the management of State and society – international experience and ideas for Vietnam”.