•  
     
  •  
     
  •  
     
WEBSITE LINKS

Dành trọng tâm cho hoạt động lập pháp

07/11/2016
Sáng nay, 7.11, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khóa XIV bắt đầu tuần làm việc thứ tư với trọng tâm dành cho hoạt động lập pháp.

Trong phiên làm việc buổi sáng, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi); thảo luận ở hội trường về dự án Luật Quản lý ngoại thương. Buổi chiều, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Du lịch (sửa đổi); thảo luận ở hội trường về dự án Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

 

Tuần này, Quốc hội sẽ thảo luận về nhiều dự án luật (Ảnh: Quang Khánh)

 

Cũng trong tuần làm việc này, Quốc hội sẽ nghe các Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về: Dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; dự án Luật Quy hoạch; dự án Luật sửa đổi, bổ sung Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư; dự thảo Nghị quyết về việc thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam. QH tiến hành thảo luận ở hội trường về: Dự án Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi); dự án Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi); dự án Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi); dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

 

Quốc hội sẽ thảo luận ở tổ về: Dự án Luật Thủy lợi; dự án Luật Du lịch (sửa đổi); dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; dự án Luật Quy hoạch; dự án Luật Cảnh vệ; dự án Luật Đường sắt (sửa đổi); dự án Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư; dự thảo Nghị quyết về việc thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

 

5 dự thảo Nghị quyết sẽ được Quốc hội biểu quyết thông qua trong tuần làm việc thứ tư, gồm: Nghị quyết về kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết về kế hoạch tài chính 5 năm (trong đó có nội dung mục tiêu, định hướng huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn 2016-2020); Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

 

(Theo http://daibieunhandan.vn)