•  
     
  •  
     
  •  
     
WEBSITE LINKS

Họp lần thứ hai công tác tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Viện Nhà nước và Pháp luật

01/06/2017
Ngày 29/5/2017, tại Hội trường Viện Nhà nước và Pháp luật đã diễn ra cuộc họp lần thứ hai về công tác tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Viện Nhà nước và Pháp luật.

Viện trưởng Nguyễn Đức Minh phổ biến chương trình cuộc họp

 

Tại cuộc họp, Viện trưởng, PGS.TS. Nguyễn Đức Minh đã báo cáo quá trình chuẩn bị và các công việc đã thực hiện trong công tác tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Viện.

 

Theo thông báo của đồng chí Viện trưởng, một số nghiên cứu sinh và học viên cao học khi biết Viện tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Viện đã quan tâm, hỏi thăm và nhiệt tình, tự nguyện ủng hộ vật chất cho Viện. Đồng chí Viện trưởng đã thông báo danh sách và số tiền đến nay các cá nhân đã ủng hộ Viện để tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập Viện.

 

PGS.TS. Phạm Hữu Nghị thảo luận tại cuộc họp

 

Cuộc họp đã thảo luận các công việc tiếp tục cần thực hiện, nội dung cuốn kỷ yếu, dự kiến tổ chức hội nghị bàn về công tác tổ chức lễ kỷ niệm với sự tham dự của các cán bộ đã và đang làm việc tại Viện; phân công công việc cụ thể cho các phòng, cá nhân thực hiện.